• Horisonter 8–10

    Horisonter er utviklet til gjeldende læreplan i RLE fra 2006. Læreverket er lett å knytte opp mot mangfoldet i det flerkulturelle Norge, hvor det møter behovene og utfordringene i den nye skoledagen.