Kjole- og draktsyer

Kari Evjen, eget atelier, Oslo.

Kjole- og draktsyer

This text will be replaced by the video player