Blyglasshåndverker

Marit Due Grøndahl. Ansatt hos Tønsberg Glassliperi og Speilfabrikk as i Tønsberg.

Blyglasshåndverker

This text will be replaced by the video player