En god idé

Alle tingene vi har rundt oss og som vi bruker til daglig, har blitt utviklet og laget av noen. Produktene vi har i dag, er sannsynligvis resultatet av en lang utvikling. Felles for mange av produktene er at de alltid har vært i forandring. Noen har stadig funnet på noe nytt eller nye måter å gjøre ting på. Disse nye løsningene kan ha sammenheng med ny teknologi eller nye materialer, eller med at endrede kulturelle og samfunnsmessige forhold har skapt nye behov. Ideene til nyvinningene kan ha oppstått på forskjellige måter. De kan ha vært et resultat av målrettet kreativt arbeid, de kan ha boblet opp på litt uforklarlig vis, eller de kan ha vært resultat av en kundebestilling. Noen nye løsninger er også resultat av feil og mangler ved et eksisterende materiale eller produkt.

Idéutvikling er en ferdighet som kan læres. En god idé er ikke noe som bare treffer deg. For å bli en god yrkesutøver må du tilegne deg teknikker og kunnskaper, og disse ferdighetene vil også hjelpe deg i idéutviklingen. For eksempel vil kjennskap til materialet du jobber med være med på å bestemme hvilke muligheter du ser i arbeidet ditt. Hvis du kjenner litt til historien bak yrket ditt, kan du kanskje få ideer til hvordan du ønsker å utvikle yrket videre.

Ideer ikke er det samme som ferdige produkter. Evnen til å kjenne igjen en god idé er viktig, men også evnen til å forkaste en dårlig. De beste produktene oppstår ofte fra et mangfold av ideer som dyrkes, forkastes, bearbeides og siles ut. Du kan utforme omgivelsene dine slik at de hjelper deg til å få gode ideer. Du kan trene opp evnen til å få gode ideer fra ting du ser rundt deg. Dine egne kunnskaper og ferdigheter vil hjelpe deg til å omforme ideene til produkter.

Hvor får du gode ideer fra? Hva kan du gjøre for å få flere ideer?

Inspirasjon og idémangfold