Trender

Det er gjort arkeologiske funn som viser spor etter mennesker fra tusenvis av år siden. Blant de eldste funnene er håndverksobjekter som en flaske av leire, en dolk av flint og hengesmykker av rav. Funnene gir oss et bilde på hvordan menneskene levde før i tiden.

Kunnskap innen teknikk og håndverk har hatt stor betydning for den historiske utviklingen. Da mennesket lærte å behandle dyrematerialer som bein, horn og skinn, hadde det veldige konsekvenser. Skinn ble brukt til klær og til å frakte og lagre mat. Bein og horn ble blant annet brukt til jakt og fiske. Flere historiske perioder har navn etter et viktig materiale, som steinalderen (ca. 4000 f.Kr), bronsealderen (ca. 1500–500 f.Kr) og jernalderen (fra ca. 500 f.Kr.). På 17- og 1800-tallet begynte fremveksten av maskiner og industriproduksjon å gjøre seg gjeldende. Dette førte til omveltninger innen alle områder av samfunnet, ikke minst sosiale og økonomiske forhold.

Fortiden kan være en inspirasjonskilde for det yrket du utdanner deg til. Her har vi samlet noen inntrykk fra stilhistorien, med særlig fokus på klær, sko og hår.

Velg deg et yrke. Finn bilder eller tegninger av eldre gjenstander innen dette yrket. Hva skiller de eldre gjenstandene fra dagens? Diskuter i klassen.

Alle tegninger: Tonje Høyberget / Gyldendal Norsk Forlag AS